Naam donateur

Organisatie

Functie donateur binnen de organisatie

Postadres (verplicht)

Postcode en plaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Het bedrag dat gedoneerd wordt:

Verwachtte datum dat het bedrag wordt gestort op rekeningnummer NL55 RABO 0102 6645 44:

Aanvullende opmerkingen

De donatie is als: persoonbedrijf
De donatie is: eenmaligjaarlijks
voor een periode van:
jaren.
De donatie geschiedt : op naamanoniem

Het beleid van Stichting Cultuurfonds Westerveld is om bij donaties van € 100,- of meer, u uit te nodigen voor het deelnemen aan een door de stichting ondersteunde activiteit.
U stelt het op prijs hiertoe te worden uitgenodigd: janee

Uw schenking kan fiscaal worden verrekend volgens de ANBI-regeling. Het Cultuurfonds is aangemerkt als culturele instelling.
Door dit formulier te verzenden bevestigt u uw schenking.
Cultuurfonds Westerveld stelt uw donatie zeer op prijs.

Gemeentehuis Diever

Hercules Dwingeloo