Het CfW beoogt het aandeel van meerjarige projecten te vergroten vanuit de wens om de culturele infrastructuur binnen de gemeente Westerveld langdurig te versterken. Daarom wil het CfW graag met sponsors in contact komen. U kunt daartoe contact opnemen met het bestuur.

Met behulp van dit formulier kunt u een donatie aanmelden overeenkomstig de ANBI-regels.