Stichting Cultuurfonds Westerveld (CfW) is in 2004 ingesteld door de Gemeente Westerveld.
Jaarlijks krijgt het fonds een storting van de gemeente, thans bijna € 12.500,-. 

Het Cultuurfonds subsidieert, binnen een beperkt budget, eenmalige culturele projecten of activiteiten.
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op.

Wat doet CfW

De stichting heeft tot doel het bevorderen van culturele activiteiten in de gemeente Westerveld op het gebied van:

beeldende kunst, theater, letteren, drama, dans, muziek, muziektheater en audiovisuele kunst

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door verenigingen, stichtingen en andere organisaties en/of organisatoren financieel te ondersteunen bij het realiseren van culturele activiteiten binnen de gemeente WesterveId.

Het Cultuurfonds Westerveld draagt op deze manier bij aan culturele projecten of activiteiten.

Omdat inkomsten (bijv. uit kaartverkoop) vaak onzeker zijn, kan het CfW een bijdrage in de kosten van groepen en individuen voor zowel professionele als amateur activiteiten leveren. Er zijn wel voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen.  Na de aanvraag van een activiteit beoordeelt het Cultuurfonds Westerveld of de activiteit voor een bijdrage in aanmerking komt.