Projectnaam

Organisatie (verplicht)

Naam van degene die de aanvraag indient

Functie aanvrager binnen de organisatie (verplicht)

Postadres (verplicht)

Postcode en plaats (verplicht)

Naam naam van degene die de aanvraag verder afhandelt (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

IBAN betaalrekening

SAMENSTELLING BESTUUR:

voorzitter

secretaris

penningmeester

overige leden

Samenvatting project of activiteit

Toegang voor niet-leden?:janee

Toegangsprijs leden:

Toegangsprijs niet-leden:

HET BEDRAG DAT U DENKT NODIG TE HEBBEN:

Plaats van handeling

In een bijlage dienen de op deze website geformuleerde voorwaarden puntsgewijs te worden behandeld. Ook dient er een kosten-overzicht met betrekking tot inkomsten en uitgaven, incl. onderbouwing, te worden opgenomen. Deze bijlage is een voorwaarde om de aanvraag in behandeling te nemen.

Bijlage:

Door dit formulier te verzenden verklaart u het naar waarheid te hebben ingevuld, dat u de voorwaarden en de procedure hebt gelezen en daarmee akkoord gaat.

Tot slot de vraag hoe ons heeft gevonden: