Het Cultuurfonds Westerveld kan verenigingen, stichtingen en andere organisaties en/of organisatoren voor zowel professionele als amateur activiteiten financieel ondersteunen bij het realiseren van culturele activiteiten binnen de gemeente WesterveId. 

Er zijn wel voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen.  Na de aanvraag van een activiteit beoordeelt het Cultuurfonds Westerveld of de activiteit voor subsidie in aanmerking komt.