Het Cultuurfonds Westerveld krijgt jaarlijks van de Gemeente Westerveld een storting van ca € 9000,-. Hiermee worden kortlopende projecten ondersteund. 

Langlopende projecten worden ondersteund door 'Cultuurfonds Westerveld Particulier'. Dit is een aparte commissie binnen het CfW die van haar inkomsten afhankelijk is van giften en legaten van particulieren of van sponsoring door bedrijven.