Het CfW verkrijgt zijn middelen uit drie bronnen:

  1. een storting van de gemeente Westerveld, ca. € 9.000 per jaar,
  2. giften en legaten van particulieren,
  3. onder voorwaarden sponsoring door bedrijven.

Omdat het CfW is aangemerkt als een "culturele Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI) is het mogelijke de giften fiscaal af te trekken. Deze regeling vindt u bij de Belastingdienst.