Kerstconcert Christelijk Mannenkoor Meppel en Jeugdkoor Notice uit Havelte

Het gemengd projectkoor Havelte organiseert op 18 december een Kerstconcert (onder auspiciën van Kerkkoor Havelte)  in samenwerking met Christelijk Mannenkoor Meppel en Jeugdkoor Notice uit Havelte. De bekende sopraan Judith Sportel uit Hoogeveen verleent haar medewerking aan dit concert en de muzikale begeleiding op piano en orgel is in handen van Ruth Pos uit Nijeveen.

Het initiatief spreekt het bestuur van het Cultuurfonds aan, temeer omdat meerdere koordisciplines meedoen aan het concert. Ook de jeugd speelt een rol in de uitvoering. En daarmee voldoet deze uitvoering mede aan de voorwaarden voor het geven van een bijdrage. Bovendien is het concert gericht op publiek uit geheel Westerveld. Er wordt een bijdrage van € 500,- toegekend.