Littekens in het Landschap

In de week van 3-9 april worden een boek, app, tenttonstelling en een website ge presenteerd over sporen in het landschap. Sporen waarin je de geschiedenis van Drenthe nog kunt herkennen. Dat kunnen sporen in het landschap zijn, maar ook gebouwen. Dit wordt gedaan in samenwerking met Drents Archief en met de Bond Heemschut.

Het feit dat er ook op interactieve wijze vorm wordt gegeven aan het project, de samenwerking met de historische verenigingen in de provincie en het geheel in een setting van ook een toeristisch perspectief, zijn voor het fonds belangrijke punten geweest om positief tegenover deze aanvraag te staan.

Het Cultuurfonds heeft daarom besloten voor dit project, namens de gemeente Westerveld, een bijdrage van € 1500,– beschikbaar te stellen.